• Kỹ thuật chung

  hệ thống cấp nhiệt
  closed heat-supply system
  hệ thống cấp nhiệt kiểu kín
  double pipe heat supply system
  hệ thống cấp nhiệt kiều hai ống
  open heat-supply system
  hệ thống cấp nhiệt kiểu hở
  single pipe heat-supply system
  hệ thống cấp nhiệt một ống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X