• /´hens´fɔ:θ/

  Thông dụng

  Cách viết khác henceforward

  Phó từ

  Từ nay trở đi, từ nay về sau

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X