• /hens/

  Thông dụng

  Phó từ

  Sau đây, kể từ đây
  a week hence
  trong vòng một tuần lễ nữa; sau đây một tuần lễ
  Do đó, vì thế, vì vậy, vì lý do đó
  (từ cổ,nghĩa cổ) từ chỗ này, từ nơi đây ( (thường) from hence)
  to go hence

  Xem go

  hence!
  cút ngay
  hence with him!
  tống cổ nó đi!

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  do đó, từ đó, như vậy

  Kỹ thuật chung

  do đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X