• /hei/

  Thông dụng

  Thán từ

  Ô!, ơ! (ngạc nhiên)
  Này! (vui vẻ, hỏi, gọi...)
  hey for...!
  lên đường đi (đâu...) nào!
  hey presto, pass

  Xem presto

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X