• /¸haiərə´glifik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) chữ tượng hình; có tính chất chữ tượng hình
  Viết bằng chữ viết tượng hình
  Có tính tượng trưng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X