• /pik´tɔ:riəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tranh ảnh; diễn tả bằng hình tượng, có nhiều tranh ảnh
  Diễn đạt bằng hình tượng; có tranh ảnh (văn, cách mô tả...)
  a pictorial calendar
  lịch ảnh
  a pictorial magazine
  một tờ báo ảnh

  Danh từ

  Báo ảnh, tạp chí ảnh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có hình ảnh
  trực quan

  Xây dựng

  tranh ảnh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X