• /¸foutə´græfik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thuật nhiếp ảnh, chụp ảnh
  photographic equipment
  thiết bị chụp ảnh
  Như chụp ảnh (về trí nhớ của ai)
  a photographic style of painting
  lối vẽ như chụp ảnh (đủ cả chi tiết)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chụp ảnh
  aerial photographic map
  bản đồ chụp ảnh hàng không
  photographic apparatus
  máy chụp ảnh
  photographic apparatus
  thiết bị chụp ảnh
  photographic exposure
  sự lộ sáng chụp ảnh
  photographic laboratory equipment
  thiết bị chụp ảnh (phòng) thí nghiệm
  photographic method
  phương pháp chụp ảnh
  photographic photometry
  trắc quang chụp ảnh
  photographic plotter
  máy đo vẽ chụp ảnh
  photographic recorder
  máy ghi bằng chụp ảnh
  photographic recording
  ghi bằng chụp ảnh
  photographic room
  buồng chụp ảnh (của hiệu ảnh)
  reversal of photographic image
  đảo chụp ảnh
  ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X