• /´hai¸dʒækə/

  Thông dụng

  Cách viết khác highjacker

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kẻ chuyên chặn xe cộ để ăn cướp (chủ yếu là xe của bọn buôn rượu lậu)
  Kẻ cướp máy bay, không tặc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không tặc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X