• /´terərist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ủng hộ khủng bố, người dùng chính sách khủng bố, người tham gia khủng bố

  Tính từ

  Khủng bố
  terrorist raid
  cuộc càn khủng bố


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X