• /ˈhɒspɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà nghỉ chân
  Nhà tế bần

  Chuyên ngành

  Y học

  viện chăm sóc đặc biệt

  Kinh tế

  nhà mát
  nhà nghỉ chân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X