• /'hɔspitl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bệnh viện, nhà thương
  Tổ chức từ thiện, tổ chức cứu tế (chỉ dùng với danh từ riêng)
  (sử học) nhà tế bần
  Christ's Hospital
  Trường Crai-xơ Hốt-xpi-tơn (tên một trường ở Luân-đôn)

  Chuyên ngành

  Y học

  bệnh viện
  army hospital
  bệnh viện quân y
  aseptic room (ofhospital)
  phòng vô trùng (của bệnh viện)
  camp hospital
  bệnh viện hậu phương
  day hospital
  bệnh viện ngày (không ở lại ban đêm)
  field hospital
  bệnh viện dã chiến
  Hospital Activity Analysis
  phân tích hoạt động bệnh viện
  hospital fatality ration
  tỷ lệ tử vong bệnh viện
  hospital physicians room
  phòng bác sĩ (trong bệnh viện)
  hospital station
  bệnh viện dã chiến
  special hospital
  bệnh viện đặc biệt

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X