• /´haus¸houldə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ hộ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chủ hộ

  Kinh tế

  chủ hộ
  chủ nhà
  chủ sở hữu
  người thuê nhà

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X