• /´ounə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chủ, chủ nhân
  owner of a black Mercedes
  chủ nhân của chiếc Mercedes màu đen
  the owner
  (từ lóng) thuyền trưởng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chủ đầu tư

  Kỹ thuật chung

  chủ nhiệm công trình
  chủ nhiệm dự án
  chủ
  chủ công trình
  chủ hàng
  nghiệp chủ
  người chủ
  part owner
  người chủ bộ phận (tàu thủy)
  người gọi thầu
  người sở hữu
  first owner
  người sở hữu đầu tiên
  license owner
  người sở hữu bản quyền
  owner identifier
  định danh người sở hữu

  Kinh tế

  chủ nhân
  chủ sở hữu
  chủ tàu
  nghiệp chủ
  owner-occupier
  nghiệp chủ chiếm hữu
  người cho thuê tàu
  người sở hữu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  leaser , renter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X