• /'hauliɳ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tru lên, hú lên; rít; rú; gào lên; la hét
  Hoang vu, ảm đạm, buồn thảm
  howling wilderness
  cảnh hoang vu ảm đạm
  (từ lóng) vô cùng, hết sức, cùng cực, to lớn
  a howling injustice
  một điều hết sức bất công
  a howling shame
  một điều xấu hổ vô cùng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tiếng rít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X