• /in'dʤʌstis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bất công
  Việc bất công
  to do something an injustice
  đánh giá ai một cách bất công, làm một điều bất công đối với ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X