• /´hʌgə¸mʌgə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bí mật, sự giấu giếm, sự thầm lén
  in hugger-mugger
  bí mật, giấu giếm, thầm lén
  Sự lộn xộn, sự hỗn độn

  Tính từ & phó từ

  Bí mật, giấu giếm, thầm lén
  Lộn xộn, hỗn độn

  Ngoại động từ

  Ỉm đi, giấu giếm

  Nội động từ

  Hành động bí mật, làm lén
  Hành động lộn xộn, hành động hỗn độn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X