• /hai´dreiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) sự Hyđrat hoá

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự hyđrat hóa

  Xây dựng

  thủy hóa
  hydration hardening
  sự đông cứng thủy hóa
  hydration of cement
  thủy hóa xi măng
  hydration rate
  tốc độ thủy hóa
  hydration ratio
  mức độ thủy hóa
  hydration reaction
  phản ứng thủy hóa
  hydration time
  thời gian thủy hóa
  water of hydration
  nước dùng để thủy hóa

  Điện lạnh

  sự hydrat hóa

  Kỹ thuật chung

  sự hiđrat hóa
  sự thủy hóa

  Địa chất

  sự thủy hóa, sự hidrat hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X