• /hɪˈstɛriə , hɪˈstɪəriə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) rối loạn/loạn thần tâm căn
  Sự quá kích động, sự cuồng loạn
  war hysteria
  tinh thần cuồng chiến, sự hiếu chiến

  Chuyên ngành

  Y học

  Theo ICD-10: rối loạn phân ly

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X