• /ˌædʒɪˈteɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lay động, sự rung động, sự làm rung chuyển
  Sự khích động, sự xúc động, sự bối rối
  Sự suy đi tính lại, sự suy nghĩ lung (một vấn đề gì); sự thảo luận
  Sự khích động quần chúng, sự gây phiến động

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự nhào

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  chuyển động (hỗn độn)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  khuấy trộn
  agitation device
  thiết bị khuấy trộn
  agitation tank
  bể khuấy trộn
  air agitation
  khuấy trộn không khí
  air agitation
  sự khuấy trộn không khí
  air agitation zone
  vùng khuấy trộn không khí
  compressed air agitation
  khuấy trộn bằng khí nén
  sự khuấy
  air agitation
  sự khuấy trộn không khí
  stirring agitation
  sự khuấy đục
  sự trộn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự đảo trộn
  air (jet) agitation
  sự đảo trộn bằng không khí
  slow agitation
  sự đảo trộn từ từ
  vigorous agitation
  sự đảo trộn mạnh

  Nguồn khác

  Địa chất

  sự khuấy trộn, sự trộn lẫn, sự pha trộn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X