• /'aisiɳ//

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng băng
  Sự ướp nước đá, sự ướp lạnh
  Kem lòng trắng trứng; đường cô phủ trên mặt bánh ngọt ( (cũng) frosting)
  (hàng không) sự đóng băng trên máy bay; lớp băng phủ trên máy bay

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  sự đông giá
  sự làm đóng băng

  Điện lạnh

  sự láng băng

  Kỹ thuật chung

  sự đóng băng
  carburetor icing
  sự đóng băng hòa khí
  icing probe
  dầu dò sự đóng băng
  sự làm lạnh

  Kinh tế

  sự đóng băng
  sự ướp nước đá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cream , glac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X