• /proub/

  Thông dụng

  Động từ

  dò xét
  thăm dò

  Tính từ

  Chứng minh
  probatory evidence
  bằng chứng chứng minh
  Thí nghiệm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Thước dò của bộ phận nhạy, sự thăm dò, que thămdò, đầu dò, (v) thăm dò

  Cơ khí & công trình

  cái thăm
  máy thăm

  Ô tô

  cái que đo

  Xây dựng

  dụng cụ dò
  moisture sensing probe
  dụng cụ dò ẩm

  Điện tử & viễn thông

  máy thám trắc
  oblique probe
  máy thám trắc nằm nghiêng

  Điện

  que thử

  Giải thích VN: Que thử có đầu nhọn bằng kim loại để chấm vào các điểm đặc biệt trong mạch cần được đo.

  Kỹ thuật chung

  bộ cảm biến
  lambda probe
  bộ cảm biến khí xả
  cái dò
  đầu dò

  Giải thích VN: Que thử có đầu nhọn bằng kim loại để chấm vào các điểm đặc biệt trong mạch cần được đo.

  đầu đo
  đầu đọc
  mẫu thử
  máy dò
  máy thăm dò
  barium ion cloud probe
  máy thăm dò điện ly Bari
  barium ion cloud probe
  máy thăm dò ion Bari
  oblique probe
  máy thăm dò nằm nghiêng
  máy thử
  que thăm
  sampling probe
  que thăm mẫu
  sự điều tra
  subject probe
  sự điều tra chủ đề
  sự dò
  sự thăm dò
  subject probe
  sự thăm dò chủ đề
  sự thí nghiệm
  thăm dò
  barium ion cloud probe
  máy thăm dò điện ly Bari
  barium ion cloud probe
  máy thăm dò ion Bari
  logic probe
  thăm dò lý luận
  oblique probe
  máy thăm dò nằm nghiêng
  probe drill
  sự khoan thăm dò
  probe drilling
  sự khoan thăm dò
  probe particle
  hạt (thăm) dò
  subject probe
  sự thăm dò chủ đề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X