• Điện lạnh

  khí hoàn hảo

  Kỹ thuật chung

  khí lý tưởng
  ideal gas law
  định luật (chất) khí lý tưởng
  ideal gas liquefaction process
  quá trình hóa lỏng khí lý tưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X