• /,likwi'fækʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoá lỏng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự hoá lỏng

  Xây dựng

  sự biến loãng

  Kỹ thuật chung

  hóa lỏng
  air liquefaction
  hóa lỏng không khí
  air liquefaction
  sự hóa lỏng không khí
  air liquefaction process
  quá trình hóa lỏng không khí
  argon liquefaction
  hòa lỏng agon
  argon liquefaction
  sự hóa lỏng argon
  cascade liquefaction
  hóa lỏng phân cấp
  coal liquefaction
  hóa lỏng than
  cryogenic liquefaction
  hóa lỏng cryo
  gas liquefaction
  hóa lỏng khí
  gas liquefaction
  sự hóa lỏng khí
  gas liquefaction plant
  hệ thống hóa lỏng khí
  gas liquefaction plant
  thiết bị hóa lỏng khí
  gas liquefaction plant
  trạm hóa lỏng khí
  gas liquefaction system
  hệ thống hóa lỏng khí
  gas liquefaction system
  thiết bị hóa lỏng khí
  gas liquefaction system
  trạm hóa lỏng khí
  heat of liquefaction
  nhiệt hóa lỏng
  heat of liquefaction
  nhiệt hóa lỏng (chất khí)
  helium liquefaction
  hóa lỏng heli
  hydrogen liquefaction
  hóa lỏng hydro
  hydrogen liquefaction
  sự hóa lỏng hydro
  ideal gas liquefaction process
  quá trình hóa lỏng khí lý tưởng
  liquefaction method
  phương pháp hóa lỏng
  liquefaction of gases
  sự hóa lỏng chất khí
  liquefaction of helium
  hóa lỏng heli
  liquefaction pressure
  áp suất hóa lỏng
  liquefaction process
  quá trình hóa lỏng
  liquefaction step
  bước hóa lỏng
  liquefaction step
  cấp hóa lỏng
  liquefaction step
  giai đoạn hóa lỏng
  liquefaction temperature
  nhiệt độ hóa lỏng
  liquefaction yield
  năng suất hóa lỏng
  liquefaction yield
  hiệu quả hóa lỏng
  natural gas liquefaction
  hóa lỏng khí thiên nhiên
  oxygen liquefaction
  hóa lỏng oxy
  oxygen liquefaction
  sự hóa lỏng oxy
  partial liquefaction
  hóa lỏng một phần
  partial liquefaction
  sự hóa lỏng một phần
  sự chảy rã
  sự hóa lỏng
  air liquefaction
  sự hóa lỏng không khí
  argon liquefaction
  sự hóa lỏng argon
  gas liquefaction
  sự hóa lỏng khí
  hydrogen liquefaction
  sự hóa lỏng hydro
  liquefaction of gases
  sự hóa lỏng chất khí
  oxygen liquefaction
  sự hóa lỏng oxy
  partial liquefaction
  sự hóa lỏng một phần
  sự nóng chảy
  sự pha loãng

  Kinh tế

  sự hóa lỏng
  sự nóng chảy

  Địa chất

  sự hóa lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X