• /ai´diə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác idealise

  Động từ

  Lý tưởng hoá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lý tưởng hoá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X