• Thông dụng

  Thành Ngữ

  if you don't like it, you will have to lump it
  nếu không thích điều ấy, anh vẫn phải cam chịu thôi

  Xem thêm lump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X