• /¸imbi´siliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính khờ dại, tính ngu đần
  Hành động khờ dại; lời nói khờ dại
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự yếu sức khoẻ

  Chuyên ngành

  Y học

  chứng đần độn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X