• /´idiəsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính ngu si, tính ngu ngốc
  Hành động ngu si; lời nói ngu si
  (y học) chứng si

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X