• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  nhúng váo

  Toán & tin

  phép nhúng
  imbedding of a ring into a field
  phép nhúng một vành vào một trường
  imbedding of a semi-group into a group
  phép nhúng một nửa nhóm vào nhóm
  imbedding of a structure
  phép nhúng một cấu trúc

  Kỹ thuật chung

  sự nhúng

  Xây dựng

  gắn vào nền [sự gắn vào nền]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X