• i'mensli

  Thông dụng

  Phó từ

  Hết sức, vô cùng
  they are immensely fond of Chinese films
  họ rất mê phim Trung hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X