• (đổi hướng từ Immobilizing)
  /i´moubi¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác immobilise

  Ngoại động từ

  Giữ cố định; làm bất động
  Làm không di chuyển được; làm không nhúc nhích được (của quân đội, xe cộ...)
  Thu hồi, không cho lưu hành (tiền...)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X