• /¸inkə´pæsi¸teit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm mất hết khả năng, làm mất hết năng lực, làm thành bất lực
  to incapacitate someone for work (from working)
  làm cho ai mất hết khả năng lao động
  (pháp lý) làm mất tư cách, làm cho không đủ tư cách, tước quyền
  to be incapacitated from voting
  bị tước quyền bầu phiếu


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X