• BrE & NAmE /'aɪdl/

  Hình thái từ

  Past + PP: idled BrE & NAmE /'aɪdld/
  Ving: idling BrE & NAmE /'aɪdld/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngồi rồi, không làm việc gì
  in an idle hour
  trong lúc rỗi việc
  (Thú vui) Tiêu khiển
  Không làm ăn gì cả, ăn không ngồi rồi, lười nhác
  an idle boy
  một đứa bé lười nhác
  Không có công ăn việc làm, thất nghiệp
  idle men
  những người không có công ăn việc làm
  (kỹ thuật) để không, không dùng đến

  Nội động từ

  Ăn không ngồi rồi, không làm ăn gì cả đi vẩn vơ; để thời gian trôi qua vô ích
  (kỹ thuật) quay không, chạy không (máy động cơ...)

  Ngoại động từ ( (thường) + .away)

  Ăn không ngồi rồi để lãng phí (thời gian); để (thời gian) trôi qua vô ích
  to idle away one's time
  ăn không ngồi rồi lãng phí thời gian
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho thất nghiệp

  Danh từ

  Tình trạng nhàn rỗi
  Sự chạy không
  to keep a motor at an idle
  cho máy chạy không

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  để không

  Cơ - Điện tử

  (adj) không làm việc, không hoạt động, để không,chạy không, để dẫn hướng (con lăn)

  Hóa học & vật liệu

  không có việc

  Ô tô

  chạy cầm chừng, ralenti

  Toán & tin

  nhàn rỗi

  Giải thích VN: Chỉ trạng thái khi máy tính không làm gì.

  Kỹ thuật chung

  chạy không
  fast idle
  chạy không tải nhanh
  idle adjusting screw
  vít để chỉnh chạy không tải
  idle adjustment screw
  vít điều chỉnh chạy không tải
  idle coil
  cuộn dây chạy không
  idle component
  linh kiện chạy không
  idle current
  dòng chạy không
  idle gear
  bánh răng chạy không
  idle power
  công suất chạy không tải
  idle pulley
  puli chạy không
  idle runner
  sự chạy không tải
  idle running
  chạy không tải
  idle running
  hành trình chạy không
  idle running
  sự chạy không tải
  idle speed
  tốc độ chạy không
  idle state
  trạng thái chạy không
  idle stop screw
  vít hãm chạy không tải
  idle stroke
  khoảng chạy không
  idle stroke
  hành trình chạy không
  idle stroke
  sự chạy không tải
  idle time
  thời gian chạy không tải
  idle wheel
  bánh răng chạy không
  low idle speed
  chạy không tải
  run idle
  chạy không tải
  start the engine and allow it to idle for 5 minutes
  khởi động động cơ và chạy không tải 5 phút
  không chịu lực
  không hoạt động
  idle interrupt
  ngắt không hoạt động
  idle line
  tuyến không hoạt động
  idle period
  thời kỳ không hoạt động
  idle state
  trạng thái không hoạt động
  idle time
  thời gian không hoạt động
  không làm việc
  không tác dụng
  idle character
  ký tự không tác dụng
  không tải
  fast idle
  chạy không tải nhanh
  idle adjusting screw
  vít để chỉnh chạy không tải
  idle adjustment screw
  vít điều chỉnh chạy không tải
  idle current
  dòng điện không tải
  idle gear
  bánh răng không tải
  idle mode
  chế độ không tải
  idle pass
  hành trình không tải (cán)
  idle period
  chu kỳ không tải
  idle power
  công suất chạy không tải
  idle pulley
  puli không tải
  idle roll
  trục không tải
  idle runner
  sự chạy không tải
  idle running
  bước không tải
  idle running
  chạy không tải
  idle running
  sự chạy không tải
  idle stop screw
  vít hãm chạy không tải
  idle stroke
  bước không tải
  idle stroke
  khoảng thời gian không tải
  idle stroke
  hành trình không tải
  idle stroke
  sự chạy không tải
  idle throttle stop
  cữ van tiết lưu không tải
  idle time
  thời gian chạy không tải
  idle time
  thời gian không tải
  low idle speed
  chạy không tải
  run idle
  chạy không tải
  start the engine and allow it to idle for 5 minutes
  khởi động động cơ và chạy không tải 5 phút
  nghỉ
  automatic idle mode
  chế độ nghỉ tự động
  idle channel
  đường kênh nghỉ
  idle channel noise
  tiếng ồn trên đường kênh nghỉ
  idle circuit condition
  điều kiện nghỉ của mạch
  idle line
  đường dâu nghỉ
  idle list
  danh sách (các trạm) nghỉ
  idle time
  thời gian nghỉ
  idle tone
  âm hưởng nghỉ
  để không
  rỗi
  tự do
  vô công
  idle component
  thành phần chạy vô công
  idle component
  thành phần vô công
  idle current
  dòng vô công
  idle line
  tuyến vô công
  idle state
  trạng thái vô công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X