• /im¸pə:sə´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự thể hiện dưới dạng người, sự nhân cách hoá
  Sự hiện thân
  Sự đóng vai, sự thủ vai
  Sự nhại (ai) để làm trò
  Sự mạo nhận danh nghĩa người khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  role , enactment , pose , acting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X