• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Không thích hợp, không đúng cách
  this machine was improperly assembled
  cái máy này ráp không đúng cách

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X