• /¸imprəvai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ứng khẩu
  Sự ứng biến, sự làm ngay được
  (âm nhạc) khúc tức hứng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X