• Xây dựng

    giữa antae

    Giải thích EN: Between antae, as columns in a portico. Giải thích VN: Giống như các cột trong cấu trúc nhiều cột.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X