• Thành Ngữ

  in for a penny, in for a pound
  việc đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn

  Eg: Yesterday, i bought my lover a new dress. Today, She asks for a gold necklace. That's relly : in for a peny, in for a pound

  Xem thêm penny

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X