• Thông dụng

  Thành Ngữ

  in one's stocking(ed) feet
  mang bít tất ngắn hoặc bít tất dài nhưng không đi giày

  Xem thêm stocking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X