• /´stɔkiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vớ dài, bít tất dài
  Băng chân (của người bị giãn tĩnh mạch); vết lang chân (ở chân ngựa...)
  white stocking
  vết lang trắng ở chân ngựa
  to stand six feet in one's stockings (stocking-feet)ỵ
  cao sáu phút (khoảng 1, 83 m) không kể giày (chỉ đi bít tất)
  in one's stocking(ed) feet
  mang bít tất ngắn hoặc bít tất dài nhưng không đi giày

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự xếp vào kho
  tồn kho

  Xây dựng

  sự tích trữ (hàng vật tư)

  Kỹ thuật chung

  dự trữ

  Kinh tế

  hồ chứa cá
  artificial stocking
  hồ chứa cá nhân tạo
  sự dự trữ
  sự dự trữ, trữ hàng
  sự trữ hàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  hose , hosiery , nylons , sock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X