• Thông dụng

  Thành Ngữ

  in preparation (for something)
  đang được chuẩn bị cho (cái gì)

  Xem thêm preparation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X