• /¸prepə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sửa soạn, sự chuẩn bị
  food preparation areas must be kept clean
  khu vực chuẩn bị thức ăn phải được giữ sạch sẽ
  ( (thường) số nhiều) những thứ (để) sửa soạn, những thứ (để) chuẩn bị, điều chuẩn bị trước
  was your education a good preparation for your career ?
  vốn kiến thức của anh có chuẩn bị tốt cho nghề của anh không?
  (thông tục) bài chuẩn bị, bài tập ở nhà; sự chuẩn bị bài; thời gian chuẩn bị bài (như) prep
  Sự điều chế; sự pha chế (thuốc...); sự làm, sự dọn, sự hầu (cơm, thức ăn); chất pha chế, chế phẩm; thức ăn được dọn
  in preparation (for something)
  đang được chuẩn bị cho (cái gì)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự chuẩn bị, công việc chuẩn bị

  Cơ - Điện tử

  Sự chuẩn bị, sự điều chế

  Toán & tin

  cntv (sự) điều chế
  sự chuẩn bị trước
  sự tạo ra

  Y học

  mẫu, tiêu bản chế phẩm

  Kỹ thuật chung

  điều chế
  sự chế biến
  waste oil preparation
  sự chế biến dầu thải
  waste paper preparation
  sự chế biến giấy thải
  sự chế tạo
  sự chuẩn bị
  clay preparation
  sự chuẩn bị đất sét
  edge preparation
  sự chuẩn bị cạnh
  edge preparation
  sự chuẩn bị giới hạn
  engineering preparation of building site
  sự chuẩn bị kỹ thuật khu đất
  file preparation
  sự chuẩn bị tệp
  irrigation preparation
  sự chuẩn bị tưới tiêu
  materials preparation
  sự chuẩn bị vật liệu
  plated-edge preparation
  sự chuẩn bị cạnh
  preparation of drawing
  sự chuẩn bị bản vẽ
  sample preparation
  sự chuẩn bị mẫu
  square edge preparation
  sự chuẩn bị cạnh vuông (hàn)
  surface preparation
  sự chuẩn bị bề mặt
  wet preparation of mass
  sự chuẩn bị hồ (vữa) nhão
  sự pha chế

  Kinh tế

  chế phẩm
  dry preparation
  chế phẩm khố
  mould preparation
  chế phẩm nấm mốc
  yeast seed preparation
  chế phẩm nấm men giống
  sự chuẩn bị
  preparation line
  sự chuẩn bị nguyên liệu
  sự xử lý sơ bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X