• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm cho không hoạt động
  (y học), (hoá học) sự khử hoạt tính
  (quân sự) sự rút (một đơn vị) ra khỏi danh sách quân thường trực

  Hóa học & vật liệu

  sự khử hoạt hóa
  sự khử hoạt tính
  sự khử kích hoạt

  Kinh tế

  sự khử hoạt tính
  heat inactivation
  sự khử hoạt tính nhiệt
  thermal inactivation
  sự khử hoạt tính nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X