• /¸inəd´və:təns/

  Thông dụng

  Cách viết khác inadvertency

  Danh từ
  Sự vô ý, sự không chú ý; sự thiếu thận trọng, sự sơ suất, sự cẩu thả
  Sự không cố ý; sự không chủ tâm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X