• /´ouvə¸sait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quên, sót; trường hợp sơ suất, bỏ quên
  Sự bỏ đi
  Sự giám sát, sự giám thị

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sai sót
  sự giám sát
  sự giám thị
  sự sơ suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X