• /in¸ka:sə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bỏ tù, sự tống giam
  (y học) sự bị nghẹt (thoát vị)

  Chuyên ngành

  Y học

  sự nghẹn, nghẽn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X