• /kən'fainmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giam, sự giam hãm
  to be placed in confinement
  bị giam
  close (solitary) confinement
  sự giam riêng, sự giam xà lim
  Sự hạn chế
  Sự ở cữ, sự đẻ
  to be in confinement
  ở cữ, đẻ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bó tăng cường

  Điện lạnh

  sự giam

  Kỹ thuật chung

  sự bao bọc
  sự giam giữ
  sự giữ
  sự hạn chế

  Giải thích EN: 1. the process of physically limiting an explosion or its effects.the process of physically limiting an explosion or its effects.2. the degree of such a limitation.the degree of such a limitation.

  Giải thích VN: 1. Quá trình hạn chế lý tính một vụ nổ hay các tác động của nó. 2. Mức độ của sự hạn chế này.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X