• /in´klaniη/

  Thông dụng

  Danh từ ( (cũng) .inclination)
  Sở thích, ý thiên về
  to have inclining for something
  thích cái gì
  Chiều hướng, khuynh hướng
  to have inclining to (towards, for) something
  có khuynh hướng thiên về cái gì
  to have inclining to do something
  có khuynh hướng làm cái gì
  an inclining to grow fat
  chiều hướng muốn béo ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X