• /tə´wɔ:dz/

  Thông dụng

  Cách viết khác toward

  Giới từ

  Theo hướng, về hướng, hướng về
  he was running towards us
  nó chạy về phía chúng tôi
  Tới gần hơn để đạt (cái gì)
  we have made some progress towards reaching an agreement
  chúng tôi đã có được một vài tiến bộ hướng tới việc đạt được một hiệp định
  Nhằm, với mục đích (đóng góp..)
  30 pound a month goes towards a pension fund
  30 pao một tháng góp vào quỹ hưu trí
  to save money towards one's old age
  dành dụm tiền cho tuổi giã
  Gần, vào khoảng (một điểm thời gian)
  towards the end of the century
  gần cuối thế kỷ
  towards the end of the week
  vào khoảng cuối tuần
  Trong quan hệ với, đối với
  his attitude towards me
  thái độ của hắn đối với tôi
  Tạo dựng
  towards an equitable society
  tạo dựng một xã hội công bằng

  Tính từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) dễ bảo, dễ dạy, ngoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X