• /¸inkən´sidərəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đáng kể, nhỏ bé
  an inconsiderable shortcoming
  một thiếu sót không đáng kể


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X