• /´neglidʒəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đáng kể
  a negligible quantity
  một số lượng không đáng kể

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không đáng kể, bỏ qua được

  Cơ - Điện tử

  (adj) có thể bỏ qua, không đáng kể

  Kỹ thuật chung

  bỏ qua được
  không đáng kể

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  important , major , significant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X